Vzory spoločenských zmlúv

Prinášame Vám niekoľko vzorov spoločenských zmlúv s.r.o., ktoré sú pripravené na použitie vo Vašej spoločnosti.

  1. Vzor 1 | stručná, iba relevantné ustanovenia, bez dozornej rady, rozsah 3 strany A4
  2. Vzor 2 | rozsiahlejšia, s citáciami zákona, bez dozornej rady, rozsah 5 strán A4
  3. Vzor 3 | vzor 1 s dozornou radou, rozsah 3 strany A4
  4. Vzor 4 | ako vzor 2, avšak s dozornou radou, rozsah 5 strán A4

Všetky uvedené vzory spoločenských zmlúv boli vytvorené právnikmi a sú používane v praxi. Spĺňajú všetky zákonom stanovené náležitosti a založenie Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným s pomocou nich bude platné.

Návzajom sa líšia iba tým, že vzor spoločenskej zmluvy č. 2 a vzor spoločenskej zmluvy č. 4 obsahuju aj citácie zo zákona na zlepšenie orientácie budúcich podnikateľov. ďalší rozdiel je v tom, že vzormi č. 1 a č. 2 sa nezriaďuje dozorná rada (ktorá sa v praxi väčšinou nezriaďuje) a naopak vzormi č. 3 a 4 áno. Známena to, že pre väčšinu podnikateľov bude najvhodnejším vzor spoločenskej zmluvy č. 1 alebo vzor spoločenskej zmluvy č. 2.

 
Aktualizácia a kontrola správnosti dokumentov: 11.03.2013